MapReduce Basics

3 / 9
   

MapReduce - Thinking in MR - Programatic & SQL